Skip to content

Administrowanie siecią teleinformatyczną

Zapewnienie ciągłości działania sieci i systemów teleinformatycznych to podstawowy wymóg każdej firmy i instytucji.

Nadzór i administrowanie urządzeniami sieciowymi, mostami radiowymi i linkami światłowodowymi, instalowanie i konfigurowanie urządzeń, konfigurowanie łączności z Internetem, konfigurowanie VPN w celu zapewnienia właściwej łączności i pracy systemów teleinformatycznych.

Profesjonalna administracja siecią IT wymaga zaangażowania specjalistów, posiadających wiedzę i potrafiących uchronić infrastrukturę sieciową firmy przez możliwymi atakami hakerskimi i wyciekami danych.

Zarządzamy i prowadzimy stały monitoring elementów infrastruktury sieciowej w celu zapewnienia prawidłowej pracy w systemach teleinformatycznych firmy.

Sieć teleinformatyczna - okablowanie

Stosujemy monitoring dostępu do Internetu oraz stosujemy redundantności dostępu do Internetu, umożliwiająca pracę nawet podczas awarii łącza.

Zapewniamy bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych poprzez wprowadzenie procedur i rozwiązań bezpieczeństwa, mających na celu bezpieczną pracę pracowników firmy.

Wróć do góry